3585/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn mã loại hình mã loại hình G13 nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo mã loại hình A21, có nguồn gốc từ hàng tạm nhập (G13), hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mã loại hình A42

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo vướng mắc của một số Cục Hải
quan tỉnh, thành phố liên quan đến việc kê khai tính thuế đối với nguyên
liệu, vật tư cấu thành lên sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu tái nhập khẩu
theo mã loại hình G13 nhưng chuyển tiêu thụ nội địa theo mã loại hình A21.
Do Hệ thống VNACCS/VCIS chỉ cho phép sử dụng đúng dòng hàng của tờ
khai tạm nhập khi người khai hải quan thực hiện khai báo tờ khai A21 tương
ứng. Vì vậy, để giải quyết vướng mắc này trong khi chưa nâng cấp được Hệ
thống VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau:

– Khi thực hiện thủ tục hải quan chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm gia
công, sản xuất xuất khẩu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập (G13), Cục Hải
quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan sử dụng mã loại hình
A42.
– Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa, công chức sử dụng
nghiệp vụ TIA/TIB để điều chỉnh chỉ tiêu “Số lượng đã tái xuất/tái nhập” và
“số lượng còn lại” trên tờ khai G13. Sử dụng nghiệp vụ CTI để ghi nhận lý do
điều chỉnh lượng và phê duyệt để cập nhật lượng hàng trên Hệ thống.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ BCQT, C/O, XNK, LOGISTICS…

0978392436