3408/TCHQ-TXNK v/v Trả lời công văn số 186/HQBRVT-KTSTQ phân loại mặt hàng Bộ thẻ đeo cổ bò dùng để định vị con bò, thẻ thông minh, hs 9031.8090

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436