3402/TCHQ-GSQL ngày 16/08/2022 Mã loại hình đối với khung thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió

Trả lời công văn số 775/HQQB-NV ngày 28/7/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về việc áp mã loại hình đối với mặt hàng khung bằng thép hỗ trợ vận chuyển cánh quạt điện gió, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mã loại hình ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan được phân loại và sắp xếp tùy theo mục đích xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Theo đó, nếu hàng hóa nhập khẩu với mục đích sử dụng nhiều lần để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì đăng ký theo mã loại hình G13, nếu nhập khẩu với mục đích phục vụ dự án có thời hạn thì đăng ký theo mã loại hình G12.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình căn cứ quy định tại Điều 49, Điều 50 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2018 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22, khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, đối chiếu với hồ sơ khai báo của doanh nghiệp và thực tế hàng hóa nhập khẩu để xác định mã loại hình hàng hóa nhập khẩu theo hướng dẫn dẫn tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ dẫn trên.

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436