1727/TCHQ-GQ1, 5424/TCHQ-GSQL, 3352/TCHQ-GSQL, 4768/TCHQ-GSQL, 3353/TCHQ-GSQL ngày 12/08/2022, 5094/TCHQ-GSQL Thuốc lá thế hệ mới, thuốc lá điện tử, gửi kho ngoại quan

Liên quan đến việc quản lý mặt hàng thuốc lá nhập khẩu, trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã ban hành một số công văn hướng dẫn quản lý mặt hàng thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Ngày 18/02/2014 Bộ Công Thương có công văn số 1173/BCT-XNK hướng dẫn:“việc quản lý nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu theo quy định tại Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định thuốc lá điếu, xì gà”. Hướng dẫn nội dung này, ngày 28/02/2014 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2091/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nêu rõ: “việc nhập khẩu mặt hàng thuốc lá điếu điện tử được quản lý như đối với mặt hàng thuốc lá nhập khẩu…Theo đó, chỉ Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA) là thương nhân được phép nhập khẩu mặt hàng này”.

– Ngày 13/06/2019 Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) có công văn số 534/XNK-TMQT hướng dẫn: “Hiện nay, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự…chưa được phân loại hàng hóa, chưa có tiêu chuẩn kỹ thuật và quy chuẩn kỹ thuật để nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Công Thương đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý các mặt hàng nêu trên. Do đó, mặt hàng thuốc lá điện tử, thuốc lá điếu loại không cháy, sử dụng cho tẩu IQOS và tương tự chưa được nhập khẩu vào Việt Nam. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5094/TCHQ-GSQL ngày 09/08/2019 thông báo nội dung này để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố quán triệt nội dung hướng dẫn tại các văn bản dẫn trên đến Chi cục thuộc Cục để thực hiện thống nhất.

(Gửi kèm công văn số 1173/BCT-XNK, số 2091/TCHQ-GSQL , số 334/XNK-TMQT, số 5094/TCHQ-GSQL)

4768/TCHQ-GSQL ngày 10/11/2022 chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436