330/TB-TCHQ mã hs Chỉ khâu bằng plastic tổng hợp, loại phi 0.12mm (dùng khâu viền bạt, áo mưa), sợi dạng dải từ polyester có phủ kim loại, sợi lõi là sợi đơn từ các filament polyester không dún, dạng cuộn, rặng 180g/cuộn, hs 5605.0000

0978392436