324/TB-KĐ1 V/v phân loại mã hs Hoá chất tinh khiết EDTA di-Potassium salt dihydrate, dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm, CTHH:C10H14K2N2O9.2H2O Mã CAS: 25102-12-9, Dung dịch phụ trợ Immersion Oil, dùng hỗ trợ trong quá trình soi mẫu dưới kính hiển vi trong phòng thí nghiệm. Đóng gói 500ml/chai, hs 2922.49.00, 3824.099.99

 

Trung tâm nào dạy Xuất Nhập Khẩu thực tế chất lượng nhất TPHCM

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0978392436