323/TB-TCHQ mã hs Giấy tráng phủ 2 mặt băng cao lanh, hiệu Starspark, định lượng 300 gsm, khổ cuộn 650 mm, Giấy nhiều lớp, đã tráng phủ vô cơ mu mặt, có hàm lượng bột giấy cơ bọc và bán hóa trên 10% so với tổng lượng bột giấy, định lượng O994 – 3554) g/mw, dạng cuộn, khổ (65- 151)cm, mục đích sử dụng chính dùng để in ấn, hs 4810.2999

0978392436