321/TB-KĐ1 V/v phân loại mã hs SUS304-BA#&Thép không gỉ cấn phẳng dạng cuộn SUS304, cán nguội, kích thước: 0.71mm x 380mm x cuộn, SUS201-0.26-2B#&Thép không gỉ SUS201, cán phẳng dạng cuộn được gia công cán nguội kích thước: 0.26mmx50mmxcuộn. Hàng mới 100%, SX tại Trung Quốc, hs 7220.20.10

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0978392436