320/TB-KĐ1, 9080/TB-TCHQ, 8179/TB-TCHQ V/v phân loại mã hs Vecni đi từ polyesterimide, polyurethan, polyamide (Deatherm E 661/38, phân tán trong môi trường không chứa loại chịu nhiệt 100°C, hs 3208.1019

 

Ở dâu dạy Xuất Nhập Khẩu chất lượng số 1

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

 

0978392436