3192/TCHQ-GSQL ngày 03/08/2022 Thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 20/7/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT- BTTTT ngày 15/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chủ động khai thác nội dung Thông tư nêu trên để triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư nêu trên thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Theo quy định tại Thông tư số 10, doanh nghiệp sẽ không phải nộp bản sao “Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng” trong bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu như quy định tại Thông tư 13 trước đó.

Đặc biệt, thời hạn thẩm định và cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được sửa đổi, giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thẩm định và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp sẽ nộp sẽ nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng dịch vụ công của Bộ Thông tin và Truyền thông (dichvucong.mic.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia. Doanh nghiệp sẽ nhận giấy phép nhập khẩu trực tiếp tại trụ sở Cục An toàn thông tin hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc bản điện tử trên Cổng dịch vụ công.

Đối với giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại theo mẫu đến Cục An toàn thông tin. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục An toàn thông tin cấp lại giấy phép nhập khẩu cho doanh nghiệp. Thời gian theo quy định tại Thông tư số 10 cũng giảm 1 ngày so với quy định 3 ngày làm việc tại Thông tư số 13 trước đây.

Thông tư số 10 cũng quy định cụ thể Danh mục 24 sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép được cụ thể hóa mã HS và chia thành 5 mục gồm: Sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối, sản phẩm an toàn lớp mạng, sản phẩm an toàn lớp ứng dụng, sản phẩm bảo vệ dữ liệu, sản phẩm loại khác.  Trong danh mục này, Thông tư số 10 đã bổ sung các mã HS 8517.62.43, 8517.62.49 vào danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép.

Một điểm mới nữa của Thông tư số 10 là bổ sung yêu cầu khai báo về mã HS, đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm nhập khẩu trong Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu của doanh nghiệp.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436