3103/TCHQ-GSQL ngày 28/07/2022 Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa Hiệp định RCEP

Trả lời công văn số 746/HQQNg-NV ngày 17/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo vướng mắc thực hiện C/O mẫu RCEP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027. Sau khi Nghị định ban hành, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định. 

2. Về việc doanh nghiệp khai sai biểu thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp: 

– Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.”

– Điểm a khoản 1, điểm a khoản 7 Điều 11, Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các hành vi vi phạm liên quan đến chứng từ.

Trường hợp doanh nghiệp khai sai biểu thuế nhập khẩu do chưa có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp chưa đủ căn cứ để xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. 

3. Việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP được thực hiện theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Về trang thông tin điện tử kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 hướng dẫn nội dung trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện theo quy định. 

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện.

 

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O, TCNXX…
Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA
TRỌN KHÓA 2.5TRIEU
Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành, văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn Bản Một Cách Nhanh Chóng,…
Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O
Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

0978392436