2079/QĐ-TCHQ ngày 19/07/2021 ban hành danh mục hàng hóa rủi ro về phân loại hàng hóa, 5894/TB-TCHQ, 1453/TB-TCHQ, 3085/HQHP-TXNK V/v phân loại mã số HS đối với Màn hình LED, Màn hình LCD…hoạt động độc lập hs 84714190, 85285200, 85285910

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nhận được các công văn số 1004/HQĐV-
TTXNK ngày 22/02/2022, số 1357/HQĐV-TTXNK ngày 10/3/2022 và
2079/HQĐV-TTXNK ngày 07/4/2022 của Chi cục Hải quan cửa khẩu củng Đình Vũ
báo cáo vướng mắc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng Màn hình LED cảm ứng, có
các Model VPWF55-1TDC, VM65-4WTC hiệu VPLUŠ, và Màn hình LCD chuyên
dụng, có các Model 75BDL3552T, 86BDL3550Q và 55BDL2005X, hiệu PHILIPS.
Căn cứ Tờ trình Lãnh đạo Cục số 66/TTY-TXNK ngày 21/4/2022 của Phòng Thuế xuất
nhập khẩu, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có ý kiến như sau:
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015, số 17/2021/TT-BTC
ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân
loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 Thông tư 09/2019/TT-
BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu Việt Nam;
Tham khảo chú giải chi tiết HS 2017 Chương 84, nhóm 8471; Chương 85, nhóm
8528, phân nhóm 8528.52, phân nhóm 8528.59;
Tham khảo tuyển tập các ý kiến phân loại 2017 của Tổ chức Hải quan Thế giới
(WCO) đối với phân nhóm 8528.52;
Thông báo số 5894/TB-TCHQ ngày 08/9/2020, SỐ 1453/TB-TCHQ ngày
10/3/2020 vễ kết quả xác định trước mã số của Tổng cục Hải quan,
Đề nghị Chi cục căn cứ kết quả kiểm tra các chứng từ trong hồ sơ hải quan, kết
quả kiểm tra thực tế hàng hóa và nội dung nêu trên để thực hiện phân loại mã số HS đối
với các Màn hình như sau:
1. Đối với Màn hình (LED) cảm ứng 55 inch, loại Model VPWF55-1TDC; Màn
hình (LED) cảm ứng 65 inch, loại Model VM65-4WTC, hiệu VPLUS, xác định là màn
hình tương tác có thể hoạt động độc lập, đã được đã tích hợp bộ xử lý dữ liệu tự động mà
không cần sử dụng đến máy tính và được lắp cùng trong một vỏ, không có chức năng thu
phát sóng vô tuyến phù hợp phân loại vào nhóm 8471, mã số HS 8471.41.90 tại Danh
mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, áp dụng quy tắc 1, quy tắc 6.
2. Đối với Màn hình LCD chuyên dụng 75″, loại Model 75BDL3552T, hiệu
PHILIPS, thì:
– Trường hợp xác định là màn hình tương tác có thể hoạt động độc lập, đã được đã
tích hợp bộ xử lý dữ liệu tự động mà không cần sử dụng đến máy tính và được lắp cùng
trong một vỏ, không có chức năng thu phát sóng vô tuyến phù hợp phân loại vào nhóm
8471, mã số HS 8471.41.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, áp
dụng quy tắc 1, quy tắc 6;

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436