3079/TB-KĐ2, 3080/TB-KĐ2 mã hs Thép cốt bê tông dự ứng lực, thép hợp kim Mn-Si dạng cuộn, Thép hợp kim mangan-silic, dạng cuộn, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn, hs 7227.2000

3079
3080

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679