2844/TCHQ-GSQL ngày 12/07/2022 Thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Căn cứ quy định lại Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN qua thư điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP trên trang thông tin điện tử như sau: https://rcep.sharepoint.com (Thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu sẽ được thông báo sau).

Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, cụ thể: 

– Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục: Specimen Signatures). 

– Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục: List of Approved Exporters). 

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

 

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O, TCNXX…
Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA
TRỌN KHÓA 2.5TRIEU
Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành, văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn Bản Một Cách Nhanh Chóng,…
Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O
Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

0978392436