2645/BKHCN-ĐTG ngày 26/8/2019 của Bộ KH&CN v/v Nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phân thay thế đã qua sử dụng được chuyển giao trong nước

0978392436