2631/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2022 Phân loại Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi

Liên quan đến phân loại mặt hàng Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1, Điều 26 Luật Hải quan: “Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.”

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết Danh mục HS 2017 nhóm 84.36, 84.38;

Mặt hàng Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi tùy thuộc đặc điểm cấu tạo, chức năng, công dụng, tài liệu, thông số kỹ thuật, quy mô, phạm vi sử dụng được phân loại như sau:

– Trường hợp 1: Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại được thiết kế để sử dụng trực tiếp tại các trang trại chăn nuôi, phù hợp phân loại vào 84.36.

– Trường hợp 2: Máy ép viên dùng sản xuất thức ăn chăn nuôi, loại được thiết kế để sản xuất hoặc chế biến công nghiệp, sản phẩm đầu ra được đóng bao để vận chuyển thì phù hợp nhóm 84.38.

Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố khi thực hiện phân loại mã số mặt hàng Máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi khai báo vào mã số 84.38 thì ngoài bộ hồ sơ hải quan phải nộp theo quy định, đề nghị người khai hải quan cung cấp tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất để xác định công dụng, quy mô, phạm vi sử dụng của hàng hóa, đối chiếu với hướng dẫn nêu trên để phân loại và áp dụng mức thuế đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436