263/TB-TCHQ, 264/TB-TCHQ mã hs Kẹo Sô cô la nhân hạnh nhân Dansa Rino sweets nutty taste 1000g/túi, Kẹo Sô cô la nhân hạnh nhân Dansa Rino sweets Chocolate taste 1000g/túi, sô cô la dạng khối nhỏ hình cầu bên trong có nhân, đã được bao gói nilon kín, Hãng sx: Confectionary Factory A.V.K, hs 1806.31.00

0978392436