262/TB-TCHQ mã hs Kẹo Sô cô la nhân hạnh nhân Dansa Rino sweets vanilila taste 1000g/túi. Sô cô la dạng khối nhỏ hình cầu bên trong có nhân, đã được bao gói nilon kín, Hãng sx: Confectionary Factory A.V.K, hs 1806 31.00

0978392436