259/TB-TCHQ, 260/TB-TCHQ, 261/TB-TCHQ mã hs Kẹo Sô cô la Emilio taste of english toffee 1200g/carton, Kẹo Sô cô la Emilio Espresso cream taste 1200g/carton. (1carton = 1UNK). Hãng sx: Confectionary Factory A.V.K, Sản phẩm có dạng hình chóp gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng chứa ca cao, ở giữa là lớp bánh xôp được làm từ tỉnh bột tạo khuôn hình cho sản phâm, trong cùng là lớp kem mêm chứa đường, đạm, dâu thực vật, hs 1905.32.20

0978392436