259/TB-TCHQ mã hs Hoá chất tỉnh khiết EDTA di-Potassium salt dihydrate dùng cho phân tích trong phòng thí nghiệm CTHH: C10H14K2N2O9.2H2O. Hàng mới 100%. Đóng gói 100g/chai. Mã CAS: 25102-12-9. hs 2922.49.00

0978392436