2566/TCHQ-TXNK v/v Thuế GTGT giường cấp cứu đa năng, đệm chống loét dùng cho người tàn tật

0978392436