2541/TCHQ-GSQL 26/05/2023 danh sách mẫu chữ ký C/O form JV VJEPA của Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

2541:tchq Gsql 26:05:2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Trên cơ sở công hàm số J.F:571/2023 của Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà
Nội, Tổng cục Hải quan thông báo như sau:
Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cập nhật sự thay đổi chữ ký
của người có thẩm quyền ký giấy chứng nhận xuất xứ ưu đãi trong Hiệp định
đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản (VJEPA), có hiệu lực từ 01/7/2023.
Danh sách này được cơ quan cấp C/O của Nhật Bản đăng tải trên trang
thông tin https://cts.jcci.or.jp/cec/signer.htm, tài khoản và mật khẩu tra cứu đã
được thông báo tới các đơn vị.
Tổng cục Hải i quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. uy
(Danh sách mẫu con dấu, chữ ký được cập nhật trên Hệ thống thông tin
nghiệp vụ Hải quan).

 

Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC FORM C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

https://youtu.be/ZtQgK38zHzM

0978392436