253/TB-TCHQ mã hs Kẹo Sô cô la AZorica sweets with milk taste 225g/túi. nsx: Confectionary Factory A.V.K, Sản phẩm có dạng hình chóp gồm 3 lớp: lớp ngoài cùng chứa ca cao, ở giữa là lớp bánh xop được làm từ tỉnh bột tạo khuôn hình cho sản pham trong cùng là lớp kem mềm chứa đường, đạm, dầu thực vật, hs 1905.32.20

Kết quả phân tích phân loại được sử dụng bao lâu?, kết quả xác định trước mã hs được dùng bao lâu?, có được sử dụng kết quả PTPL cho các lô hàng tiếp theo?

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/ket-qua-phan-tich-phan-loai-duoc-su-dung-bao-lau-ket-qua-xac-dinh-truoc-ma-hs-duoc-dung-bao-lau-co-duoc-su-dung-ket-qua-ptpl-cho-cac-lo-hang-tiep.2598/

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

0978392436