248/TB-TCHQ mã hs Chất hữu cơ hoạt động bề mặt dạng cation tạo ủt1 làm sạch.. (MICONIUM BTAC80) Cas l7301-53-0,68607-24-9,67-63-0. Chưa đóng gói bán lẻ, dùng cho SX bột giặt, nước giặt. hs 3402.9099

0978392436