2427/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 Chấn chỉnh việc phân loại mặt hàng Thuốc thú y

Ngày 07/12/2021, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5756/TCHQ-TXNK về việc chấn chỉnh phân loại hàng hóa đối với mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng uống, đã được đóng gói để bán lẻ. Tuy nhiên, qua kiểm tra trên hệ thống, Tổng cục Hải quan nhận thấy còn một số trường hợp khai báo mã số chưa đúng theo hướng dẫn tại công văn số 5756/TCHQ-TXNK nêu trên nhưng cơ quan hải quan chưa xác định lại mã số, ấn định thuế hoặc báo cáo chưa đầy đủ. Ví dụ một vài trường hợp cụ thể sau: 

1. Tờ khai số 10316662323 ngày 26/2/2020 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV 1 (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) của Công Ty cổ Phần Novatech.

Tên khai báo “Thuốc thú y APSA AMOXICILLIN 500(lkg), số 10:1911- 00576/1911-00577, NSX:22/11/2019 , HSD:21/11/2021 . Hàng mới 100%”.

Mã số khai báo: 3004.20.99 (MFN: 0%) 

Mã số đúng: 3004.10.16 (MFN: 8%). 

2. Tờ khai số 102238544921 ngày 29/4/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Cảng Hải Phòng KV 3 (Cục Hải quan TP.Hải Phòng) của Công Ty TNHH Tm-Biofarm Hà Nội.

Tên khai báo là “Thuốc Centre-amoxy 50% 100gl/túi, dùng để trị nhiễm trùng dạ dày. ruột, hô hấp, tiết liệu trên gia súc, gia cầm,dạng uống.TP: Amoxycillin.HSD:20/08/2018-19/08/2020. Mới 100%.”.

Mã số khai báo: 3004.20.99 (MFN: 0%) 

Mã số đúng: 3004.10.16 (MFN: 8%). 

3. Để đảm bảo việc phân loại hàng hóa được thống nhất, Tổng cục Hải quan yêu cầu:

– Các Cục Hải quan có phát sinh các tờ khai nhập khẩu mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng uống, đã được đóng gói để bán lẻ, thực hiện kiểm tra dấu hiệu nghi vấn và xác định lại chính xác mã số của hàng hóa, thu đủ thuế và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Thuế XNK) trước ngày 10/07/2022. 

– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức Hải quan thực hiện đúng các hướng dẫn phân loại của Tổng cục Hải quan tại công văn số 5756/TCHQ-TXNK ngày 07/12/2020; tăng cường rà soát, kiểm tra việc khai báo mặt hàng thuốc thú y APSASOL AMOXICILLIN 500 và thuốc thú y có chứa thành phần ampicillin, amoxycillin hoặc muối của chúng, dạng uống, đã được đóng gói để bán lẻ để xử lý theo đúng quy định. 

– Cục Hải quan TP.HCM, Cục Hải quan Hải Phòng làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến việc rà soát và báo cáo không đầy đủ, còn để sót lọt các trường hợp khai báo mã số không đúng sau khi đã có công văn chỉ đạo của Tổng cục Hải quan và xử lý kỷ luật theo Quyết định số 2799/QĐ-TCHQ ngày 26/9/2018 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436