2425/TCHQ-TXNK ngày 21/06/2022 Vv Xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu chuyển số 954/PC-VPCP ngày 24/5/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển công văn số 86/CV-ĐV ngày 18/5/2022 của Công ty TNHH Đỉnh Vàng đến Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo thẩm quyền và quy định hiện hành, trả lời cho doanh nghiệp được biết. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Đỉnh Vàng về đề nghị xem xét giảm thuế đối với hàng hóa vật tư bị thiệt hại do hỏa hoạn, ngày 6/4/2022, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1194/TCHQ-TXNK để hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng thực hiện (đính kèm).

Đề nghị Công ty TNHH Đỉnh Vàng nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1194/TCHQ-TXNK để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng và Công ty TNHH Đỉnh Vàng biết và thực hiện.

1194/TCHQ-TXNK V/v xử lý thuế hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn, hàng hóa đang bị giám sát bởi cơ quan hải quan bị hỏa hoạn

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436