2400/TCHQ-GSQL ngày 20/06/2022 Gia hạn giàn khoan TN-TX

Trả lời công văn số 24/05/CV/TLC ngày 24/5/2022 của Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long về việc vướng mắc thủ tục hải quan khi kết thúc hợp đồng thuê giàn khoan dầu khí giữa Công ty TNHH PV Drilling Overseas với Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo quy định khi đã hoàn thành thủ tục hải quan tái xuất thì hàng hóa phải đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan. Trường hợp Công ty TNHH PV Drilling Overseas chưa thể đưa hàng hóa (giàn khoan dầu khí) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc gửi vào kho ngoại quan thì có thể làm thủ tục xin gia hạn thời hạn tạm nhập – tái xuất theo quy định tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long được biết, thực hiện.

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436