2376/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2022 Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Trả lời công văn số 3547/HQHP-GSQL ngày 09/5/2022 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế của Công ty CP thương mại Hàng không Cát Bi, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Đối với đề nghị cấp mã tạm trên Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp gửi thông tin kho theo chuẩn thông điệp quy định tại Quyết định số 2173/QĐ-TCHQ ngày 29/6/2017 đến hệ thống cửa hàng kinh doanh miễn thuế của Tổng cục Hải quan; 

– Bước 2: Sau khi Tổng cục Hải quan phê duyệt thông tin kho doanh nghiệp gửi, hệ thống tự động sinh mã kho; 

– Bước 3: Doanh nghiệp liên hệ với cán bộ hải quan quản lý để lấy thông tin mã kho (thông tin liên hệ Đ/c Nguyễn Thị Hoan, chuyên viên Cục Công nghệ thông tin và TKHQ, sđt: 0989528168). 

2. Mã kho tạm được cấp chỉ sử dụng cho hàng hóa để thực hiện việc tái xuất.

Sau khi mã kho tạm được cấp, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng hướng dẫn Công ty truyền phiếu kê khai hàng hóa xuất từ cửa hàng miễn thuế về kho (phiếu X7) theo lượng hàng tương ứng, đảm bảo hàng tồn không bị âm trên hệ thống.

 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436