2333/TCHQ-TXNK ngày 15/06/2022 Phân bổ trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu

Trả lời vướng mắc tại công văn số 220322/KVN-TCHQ ngày 22/03/2022, công văn số 050522/KVN-TCHQ ngày 05/05/2022 và công văn số 060622/KVN-TCHQ ngày 06/06/2022 của Công ty TNHH Keyence Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/08/2019 của Bộ Tài chính quy định:

”5. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu là máy móc thiết bị có phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu kèm theo: trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu. 

a) Trường hợp phần mềm điều khiển, vận hành được ghi, lưu trữ trong phương tiện trung gian để cài đặt vào máy móc thiết bị sau khi nhập khẩu:

a.2) Trường hợp trị giá của phần mềm điều khiển, vận hành không tách riêng với trị giá của phương tiện trung gian thì trị giá hải quan là trị giá giao dịch của máy móc thiết bị và phần mềm điều khiển, vận hành phập khẩu, bao gồm cả trị giá của phương tiện trung gian.

c) Trường hợp người mua phải thanh toán chi phí về quyển sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành để cài đặt và vận hành máy móc thiết bị thì số tiền thực tế thanh toán cho quyền sử dụng phần mềm điều khiển, vận hành được tính vào trị giá của máy móc thiết bị nhập khẩu.”

Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính có quy định các phương pháp phân bổ các khoản điều chỉnh như sau:

”a) Phân bổ theo số lượng; 

b) Phân bổ theo trọng lượng; 

c) Phân bổ theo thể tích; 

d) Phân bổ theo trị giá hóa đơn.”

Như vậy, trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm điều khiển, vận hành như như trình bày tại các công văn nêu trên (được ghi, lưu trữ trong đĩa CD), trong trị giá phần mềm có bao gồm phí bản quyền của phần mềm và dùng cho nhiều động cơ servo cùng dòng và phần mềm này cài đặt cho một động cơ xong có thể cài tiếp cho các động cơ khác cùng dòng thì trên cơ sở hồ sơ, chứng từ nhập khẩu người khai hải quan có thể lựa chọn một trong khác phương pháp phân bổ trị giá quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính để khai báo trị giá phần mềm nhập khẩu và phải đảm bảo nguyên tắc trị giá phần mềm phải được phân bổ hết cho động cơ servo nhập khẩu được cài đặt phần mềm điều khiển, vận hành. Việc xác định mã số HS của động cơ servo thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đề nghị Công ty căn cứ vào hồ sơ thực tế đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện kê khai trị giá, mã số HS của phần mềm điều khiển, vận hành nhập khẩu và tính thuế theo đúng quy định. Trường hợp có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Keyence Việt Nam được biết và thực hiện

Picture

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436