2324/TCHQ-GSQL v/v sử dụng mã số, mã vạch đối với hàng hóa Xuất Khẩu

0978392436