2311/TCHQ-TXNK ngày 14/06/2022 Giải đáp vướng mắc về thuế việc doanh nghiệp nội địa mua khuôn của doanh nghiệp nước ngoài để cho doanh nghiệp nước ngoài mượn, không nhập khẩu khuôn về Việt Nam

Trả lời công văn số 24052022 ngày 24/05/2022 của Công ty TNHH BX Shinsei Việt Nam đề nghị tư vấn về thuế liên quan đến việc doanh nghiệp nội địa mua khuôn của doanh nghiệp nước ngoài để cho doanh nghiệp nước ngoài mượn, không nhập khẩu khuôn về Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH14 quy định về đối tượng chịu thuế, bao gồm:

“1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 

3. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thực hiện quyền xuất khẩu, quyển nhập khẩu, quyền phân phối ”.

Căn cứ Điều 3 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng ”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH BX Shinsei Việt Nam mua khuôn của Công ty KUSATSU tại Thái Lan, hàng hóa sau khi mua được sử dụng tại Thái Lan, không nhập khẩu về Việt Nam thì không phát sinh nghĩa vụ về thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BX Shinsei Việt Nam biết và thực hiện.

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/ ĐT/ZALO: 0978392436)

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

 

0978392436