230/TB-TCHQ mã hs Sợi bông, tỷ trọng bông 50% (sợi se, làm từ sơ không chải kỹ), chỉ số mét sợi đơn 18.5, chưa đóng gói đề bán lẻ, KT: 0.97m x 0,58 m x 0,169m. Sợi xe được tạo thành từ 02 sợi đơn, gom một sợi đơn từ xơ bông không chải kỹ, hs 5206 32.00

0978392436