219/TB-TCHQ mã hs Vải đánh bóng dùng để sản xuất bàn chải công nghiệp, Sản phẩm không dệt từ xơ maple polyester, đã được ngâm tẩm với polyurethan, không tráng phủ hoặc ép lƠl), vải không dệt chiếm ~ 90% trọng lượng, định lượng 1280g/m2, dạng cuộn khổ 1160mm, dùng làm vải đánh bóng., hs 5603.94.00

0978392436