2168/TB-TCHQ mã hs Tấm magie oxit dạng rỗng loại 40kg/pce dùng để dán vào giữa các vật liệu cứng sản xuât tâm panel, kích thước (2440 x 1124 x 50)mm, nhãn hiệu Ving Xin, hs 6815.99.00

2168.2020 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679