2165/TB-TCHQ mã hs Chất xử lý (Dung dịch polyisocyanat) – F-207 (NPL dùng để SX giày dép, Chế phẩm hóa học có thành phần gồm thiophosphoric acid tris (p-isocyanatophenyl ester), methyl acetate, ethyl acetate, 2-butanone, hs 3824.99.99

2165.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

 

 

0938081679