2153/TB-TCHQ mã hs Mền xơ dùng để đánh bóng sản phẩm, làm từ sợi lông cừu ép, dạng cuộn, khổ 1m, dài 20m, dày 5mm, Nỉ từ lông đong vật loại mịn, chưa ngâm tẩm, tráng phủ hay ép lớp, HS 5602.21.00

2153.2020 (With Watermark)

 

NHẬN LÀM DỊCH VỤ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

0938081679