2150/TB-TCHQ mã hs Màng co POF khổ 1067m x 280/420/500mm x l9m1cfon dạng cuộn, 1 cuộn/carton, dùng để quấn bảo vệ hàng hóa trong quá trình vận chuyển. Hãng sx: DONGGUAN HUAYU PACKING CO., LTD, hs 3920.10.90

2150.2020 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

 

 

 

0938081679