2149/TB-TCHQ mã hs Mối đệm bằng cao su silicone có độ đàn hồi cao, SMR-TS-5-6.5-3R, kích thước (5 x6.5 x 3) mm, nhà sản xuất: Joinset Co., Ltd, hs 3926.90.99

2149.2020 (With Watermark)

 

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679