214/TB-TCHQ mã hs Chelating Agent Clewat 300A (Mixture of 98% Ethylenedieminetetraacetic acid and 2% trisodium salt- cas 150-38-9, chât trợ nhuộm chống kết tủa trong quá trình nhuộm tăng đen, 1 UNK = 14 kg), HS 2922.49.00

0978392436