213/HQTPHCM-GSQL Vv xử lý hàng hóa tái nhập để tái chế nhưng không tái xuất được

213.signed
TƯ VẤN MÃ GACC
0978392436