2102/TB-TCHQ mã hs Vải Amiăng là vật liệu cách nhiệt không chứa chất amphibole. Khổ rộng: 1000 — 1200mm (+/-100mm), 6812.99.19

2102.2018 (With Watermark)

 

Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0938081679