2101/TCHQ-TXNK ngày 07/06/2022 Vướng mắc hoàn thuế

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 953/HQTPHCM-TXNK ngày 09/5/2022 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc liên quan đến hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016, Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 1185/TCHQ-TXNK ngày 06/4/2022 của Tổng cục Hải quan để thực hiện đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tổng hợp, báo cáo và đề xuất hướng xử lý về Tổng cục Hải quan để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

322/HQHCM, 1185/TCHQ-TXNK V/v tái xuất hàng hóa, vướng mắc liên quan đến việc tái xuất nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập khẩu

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436