2100/TCHQ-TXNK, 3757/TCHQ-TXNK, 3487/TCHQ-TXNK hàng hóa nhập để sxxk đưa đi thuê gia công

5529/TCHQ-TXNK, 1320/TCHQ-TXNK, 3194/TCHQ-TXNK, 3490/TCHQ-TXNK, 3757/TCHQ-TXNK, 880/TCHQ-TXNK, 879/TCHQ-TXNK ngày 23/2/21 Vv xử lý thuế hàng hoá nhập khẩu để SXXK đưa đi gia công được miễn thuế, hoàn thuế

 

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH

Học 6 buổi online qua ZOOM

Học phí 3triêu đồng,

Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo

Bạn nào học thì vào nhóm https://zalo.me/g/bklmwy030

ĐT/Zalo: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/

2.  DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP CÁC LOẠI HÌNH SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

0978392436