2789/SGTVT-TC Về chỉ tiết luồng hàng hóa thực hiện kê khai Và nộp phí Sử dụng kết cấu hạ tầng, Công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu Vực cửa khẩu Cảng biến trên địa bàn TPHCM, Huớng dẫn nộp phí hạ tầng trên ECUS, 21/TB-UBND TPHCM chính thức thu phí hạ tầng cảng biển từ 01/04/2022

Huớng dẫn nộp phí hạ tầng trên ECUS

 

Dịch Vụ Nộp Phí Hạ Tầng Cảng Biển

Dịch Vụ Nộp Hộ Phí Hạ Tầng khắp cả nước
Nộp hộ online tiền sẽ vào ngay, xoá ngay hết nợ trên hệ thống
Uy tín 100%. LH ĐT/ZALO: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dv-nop-phi-ha-tang-cang-bien.1148/

0978392436