2087/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2022 Vv Khai bổ sung sau thông quan

Trả lời công văn 868/HQTPHCM-GSQL của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến việc khai bổ sung sau thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm 2014 và quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì đối với trường hợp tờ khai đã thông quan, trừ nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về chất lượng hàng hóa, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, thực vật, an toàn thực phẩm, người khai hải quan, người nộp thuế xác định có sai sót trong việc khai hải quan thì được quyền khai sửa đổi, bổ sung và bị xử lý theo quy định của pháp luật (nếu có).

Đối với việc khai sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Dược Đại Nam, giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm việc với doanh nghiệp đề nghị xuất trình/ cung cấp đầy đủ hồ sơ, căn cứ chứng minh việc phát sinh thông tin sai sót trên tờ khai hải quan đã đăng ký để xác định chính xác nguyên nhân khai bổ sung là do đối tác nước ngoài gửi nhầm hàng hay do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng. Tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với việc nhập khẩu hàng hoá tại tờ khai số 104361435141/A11 ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần Dược Đại Nam. Căn cứ hồ sơ, chứng từ do doanh nghiệp nộp/xuất trình và kết quả kiểm tra sau thông quan thực hiện như sau:

– Trường hợp đủ cơ sở xác định hàng hoá đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định. 

– Trường hợp hàng hoá đúng theo hợp đồng tuy nhiên do sai sót về việc phát hành hồ sơ chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan dẫn đến khai báo sai tên hàng thì căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 20 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC để thực hiện thủ tục khai bổ sung và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho công ty

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436