2076/TB-TCHQ mã hs Bán thành phẩm của dây cáp đồng trục RG59, dùng đề sản xuất cáp đồng trục, thành phân: lõi Cu 1.0mm, AI 0.12x128s, băng nhôm 14mmrfoam 3.6mm, 3000m/cuộn, hs 8544.20.21

2076.2018 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

KHÓA HỌC ĐỈNH CAO VỀ SALES LOGISTICS KHÔNG NƠI NÀO CÓ ĐƯỢC

0938081679