2049/TB-TCHQ mã hs Dung dịch các chất hữu cơ dùng để tẩy rửa ECO-DS255 có thành phần gồm: AMMONIUM FLUORIDE (Cas:l341-49-7) 25-35%; HYDROGEN PEROXIDE (Cas:7722-84-1) 2-3%; INORGANICACID 3-5%, water. 20kg/can, 3824.99.99

2049.2020 (With Watermark)

 

KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN SXXK, GIA CÔNG, DNCX…CHẤT LƯỢNG CAO HỌC THẬT LÀM THẬT

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khÓa-bÁo-cÁo-quyẾt-toÁn-sxxk-gia-cÔng-dncx…chẤt-lƯỢng-cao-hỌc-thẬt-lÀm-thẬt.714/

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679