2037/TB-TCHQ mã hs Cuống chè khô, dùng làm gỗ ép, hàng đóng đồng nhất 40 kg/bao, do Trung Quốc sản xuất, hs 1404.90.99

2037.2020 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679