2031/TB-TCHQ mã hs (PF5012ABA492) Phụ gia trộn sơn bột: PATTERN050K2719 dạng bột, thành phần: Calcium carbonate 90- 100%; Carbon black 1-10%; hs 3824.99.99

2031.2020 (With Watermark)

 

KHÓA HỌC LÀM CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-lam-chung-nhan-xuat-xu-c-o.1120/

KHÓA HỌC KHAI TỜ KHAI HẢI QUAN TỪ A-Z

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-khai-to-khai-hai-quan-tu-a-z/

0938081679