1925/TB-TCHQ mã hs Chế phâm ôn định trong plastic có chứa Tridippropyleneglycol phosphite. NIAX XT2F4 TSD, dùng để sản xuất mút xốp, hs 3812.39.00

1925.2020 (With Watermark)

 

https://camnangxnk-logistics.net/bieu-thue-xnk-2020-song-ngu-moi-nhat/

KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG
https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/

0938081679